"Miniškola" - vzdelávací projekt

V septembri 2014 otvárame:-) 
 

V školskom roku 2014/15 zahajujeme vzdelávací projekt pre žiakov 1. stupňa ZŠ pod názvom  “Greenwill”.

Projekt vzniká ako iniciatíva rodičov detí žijúcich v malokarpatskom regióne a jej cieľom je združiť a zastrešiť rodiny s deťmi, ktoré hľadajú možnosť vzdelávať svoje deti prirodzenejším spôsobom a rozvíjať ich osobnosť v priaznivejších podmienkach, než ponúka klasický spôsob výuky na školách.

Vidíme ako prirodzene dokážu deti rozvíjať svoj talent, učiť sa a spolupracovať už v predškolskom veku. Chceme pokračovať s myšlienkou rozvoja prirodzených schopností detí a dopriať im dostatok času i priestoru pre to, aby mohli byť samé sebou. Veríme, že láskavý prístup učiteľov, učebné osnovy prispôsobené mysleniu i cíteniu detí a prostredie blízke prírode, môže výrazne ovplyvniť život našich detí. Nechali sme sa inšpirovať aj skúsenosťami iných a preto chceme skĺbiť viaceré výhody:

  • Individuálny prístup
  • Dôraz na tvorivosť, emocionálnu inteligenciu a ekovýchovu
  • Učenie prirodzenou a hravou formou
  • Dôraz na komunikáciu rodič - dieťa – učiteľ
  • Zdravá strava
  • Lesné prostredie
  • Rodinná atmosféra v skupine do 15 žiakov
  • Kvalifikovaný, láskavý a podporujúci personál
  • Moderné prvky výučby

"Greenwill" nie je podnikateľskou aktivitou, ale je iniciatívou rodičov, ktorí sa rozhodli zobrať zodpovednosť za svoje deti do vlastných rúk. Uvítame preto Vašu zhovievavosť a podporu pri organizácii celého projektu.

Viac informácií nájdete už čoskoro:-)

+