"Učiteľka" (pozorovateľ, pomocník a poradca pre dieťa)

Boženka Gáliová - Belicová

Telefón: 0907 576 095,

Email: bozenka.galiova@gmail.com